Ön itt van:

EFOP-1.1.3-17-2017-00019 Nő az esély Zákányban

A kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Nő AZ ESÉLY ZÁKÁNYBAN!

A szerződött támogatás összege: 28 826 600 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.1.3-17-2017-00019

Projekt bemutatása

Pogramcél: Programunk általános célja, hogy  esélyt adjunk azoknak a Zákányi roma nőknek, akik dolgozni szeretnének, de a  képzettség, gyakorlat  hiányában és a  társadalmi előítélet, a munkaerő-piaci diszkrimináció miatt nem tudtak olyan munkahelyen elhelyezkedni, amely  hosszútávú foglalkoztatásukat biztosítaná. Célunk, hogy a   munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadása és foglakoztatása javuljon, ezáltal maguk és családjuk jobb életkörülmények között éljenek, pozitív példát mutatva a település többi roma lakosának.

A projektben 3 fő munkanélküli, roma származású nőt kívánunk bevonni, és szociális gondozó, képzést követően a Zákány Község által működtett  szociális és idős gondozásban kívánjuk őket  foglalkoztatni.  A projekt kezdetétől foglalkoztatásba kerülnek, melynek időtartama 24 hónap. A képzés az SZGYF.- el egyeztetve foglalkoztatásba ágyazott képzés lesz, melynek gyakorlata az Zákányi önkormányzat idős ellártásában   történik, így már a képzés alatt megismerik a munkahelyi körülményeket, gondozottakat, kollégákat.  

A programunk szükségességét az adja, hogy Zákány a Csurgói járás   részeként az ország leghátrányosabb települései közé  tartozik. Lakosságszáma 1137 fő, melynek 8%-a álláskereső, de magas azon inaktívak száma, akik nem jelentkeztek be a munkaügyi hivatalba. A legjelentősebb munkanélkülieket segítő, bár inkább hatósági feladatokat ellátó szervezet a kormányhivatal Csurgói   járás munkaügyi kirendeltsége. Szinte napi kapcsolatban állunk a munkatársakkal, részt veszünk szervezett programjain, a közös célcsoport érdekében támogatjuk egymás munkáját. Az általános munkaerő-piaci aktív eszközök tehát Csurgói járásban  elérhetők, a gondot inkább az a komoly számú célcsoport okozza, aki kiesett vagy be sem került a regisztrált, rendszeresen kapcsolatot tartó álláskeresők közé. Jelen projektünk célcsoportja éppen ebből a körből, a hatóságok látóköréből kikerültek adják. A településen élő roma nők egy kisebb része közmunkában dolgozik, de a többség  a háztartás ellátása mellett, idényjellegű foglalkoztatásban vesz részt, vagy feketemunkával járul hozzá a család költségvetéséhez. A foglalkoztatási és képzettségi szintjük alacsony. A település 16 %-a roma származású kb. 60%-a nő. A településen élő nők foglalkoztatottságát vizsgálva megállapítottuk, hogy  az aktív korú nőknek 5%-a munkanélküli, ennek  91%-a roma. Nagy problémát jelent, hogy  inaktivitásuk tartós, az önkormányzat kimutatása alapján valamennyien szegénységgel érintett családban élnek, szociális támogatásban részesülnek.

Projektünk célcsoportját ők alkotják. A képzés és a foglalkoztatás mellett egyéb segítő, támogató szolgáltatást is nyújtunk, 1 fő mentor, esélyegyenlőségi és szakmai vezető munkatárs alkalmazásával. A támogató szolgáltatással a célcsoport munkaerő-piaci kompetenciainak erősítése mellett  pszichoszociális felkészítést is nyújtunk. A célcsoport részére orvosi vizsgálatot, és munkaruházat beszerzését tervezzük. A beruházás során olyan eszközöket kívánunk vásárolni, mely a dolgozó 3 új munkakörhöz  kapcsolódik. pl bútorzat, öltőszekrény, kerékpár a munkába járáshoz.

Tervezett tevékenységeink, szolgáltatásaink teljességgel kapcsolódnak a kiírás általános céljához, illeszkedik a  Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához a hátrányos helyzetű romák felzárkózásának segítése, a közszolgáltatási hiányszakmákban való foglalkoztatásukra történő felkészítésük támogatott képzéssel, egyénre szabott segítéssel, mentorállással és támogatott foglalkoztatással.