Ön itt van:

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00025

 

  • a kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
  • a projekt címe:   Belterületi csapadékvíz elvezetése Zákányban.
  • a szerződött támogatás összege:     98 654 867 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma:   2023.05.31.
  • projekt azonosító száma:   TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00025

Projekt bemutatása

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

A meglévő állapot, illetve a jelenleg fennálló vízkár-veszélyeztetések bemutatása:

A település csapadékvíz-elvezetés szempontjából veszélyeztetett utcája a Május 1. utca dominánsan ÉNy – Dk-i irányú. A Május 1. utcától Ék-re fekvő lejtős domboldalról a csapadékvizek a Magyar Közút kezelésében lévő Május 1 u. melletti útárkokba kerülnek, ahonnan egyik része a Szegfű u.-ban meglévő NA 80-as csapadékcsatornán keresztül a 975 hrsz.-ú területen lévő bányagödörbe, míg másik része az Izidórus patakon keresztül jut a meglévő bányagödrökbe.
A meglévő nyílt árkok 40×40×6-os mederlapokból épültek, 40 cm fenékszélességgel és a fejgerendával együtt 50 cm mélységgel.
Nagyobb intenzitású csapadékok esetén a egyes meglévő árokszelvények vízelvezető képessége már kevés – amit a több helyütt lefedett szakaszok tovább növelnek – ezért az árokból a víz az útburkolatra, valamint a környező területekre, magáningatlanokra folyik.

A csapadékvizek károkozásával veszélyeztetett területek

Május 1. u. 345 -338 hrsz. közötti szakasz

E szakaszon a meglévő nyílt árok 125 m hosszan jelenleg előregyártott betonlapokkal le van fedve.
A fennálló csapadékvíz-elvezetési problémák megszüntetésére a meglévő fedett csőátereszek elbontásával az árokba egy NA 80-as méretű beton csapadékcsatornát, valamint az iránytöréseknél víznyelős fedlappal ellátott tisztítóaknát terveztünk be
A meglévő gk. bejáróknál az ingatlanokról kifolyó vizek elvezetésére rácsos folyókát, az érintett szakasz teljes hosszában az útburkolat mellé kiemelt szegélyt terveztünk.
A beavatkozással érintett ingatlanok helyrajzi számai: 787; 788.

Május 1. u. 697 -723/4 hrsz. közötti szakasz

A meglévő gk- bejáróknál lévő csőátereszek elbontásával a nyílt árok szakaszon előregyártott beton-elemekből készülő árokburkolatot terveztünk be, az árok profilozásával, ágyazati réteg és merevítő betongerenda készítésével.
A meglévő gk. bejáróknál az ingatlanokról kifolyó vizek elvezetésére rácsos folyókát terveztünk be.
A Május 1. u. és a Szegfű u. kereszteződésénél a meglévő NA 80-as csőáteresz és az É- felől a Szegfű u. irányába haladó csatorna kiváltására NA 80-as csatornát terveztünk be, a két csatorna kereszteződésében egy NA 100-as tisztítóakna megépítésével.
A beavatkozással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 788.

Május 1. u. 302 -291/3 hrsz. közötti szakasz

A meglévő gk- bejáróknál lévő csőátereszek elbontásával a nyílt árok szakaszon előregyártott beton-elemekből készülő árokburkolatot terveztünk be, az árok profilozásával, ágyazati réteg és merevítő betongerenda készítésével.
A meglévő gk. bejáróknál az ingatlanokról kifolyó vizek elvezetésére rácsos folyókát terveztünk be.
A beavatkozással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 788.