Ön itt van:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00514 ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
A szerződött támogatás összege: 6.000.000Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.12.31.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00514 ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projektet Zákány Község Önkormányzata, mint a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal gesztor önkormányzata valósítja meg, a társtelepülések hozzájárulásával. A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalt Zákány, Zákányfalu és Őrtilos községek hozták létre 2013. január 1. napjával. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok lakosságszámai: Zákány: 1133 fő, Zákányfalu: 573 fő, Őrtilos 537 fő. Az egyes vállalt tevékenységek során elvégezendő feladatokat az alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani:

A közös hivatal székhelye Zákány, a társtelepüléseken állandó kirendeltség működik. A közös hivatal létszáma összesen 8 fő, ebből 6 fő Zákányban, 1-1 fő Zákányfalu és Őrtilosban dolgozik. A hivatal a résztvevő községek közigazgatási feladatainak hatékony és takarékos ellátására szolgál, elvégzi az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hivatal által ellátott feladatok elsődleges célcsoportja a településen élő, ügyfélként megjelenő, a hivatal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő helyi lakosok, természetes és jogi személyek. A hivatal ezen kívül elvégzi a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek kiszolgálását, a minél megalapozottabb döntések elősegítését, valamint a központi államigazgatási szervekkel való kapcsolattartást, együttműködést. Tekintettel a települések lakosságszámára, az elöregedő és elszegényedő rétegek növekedésére és kiszolgáltatottságárára a hivatal egyik fő célcsoportját ezen emberek jelentik. Rajtuk kívül célcsoport valamennyi ügyfélként megjelenő természetes és jogi személy.

A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak jelentős részét informatikai rendszerek és alkalmazások útján próbálja ellátni. Ehhez a különböző, vállalkozói szféra által biztosított programok nyújtanak segítséget, pl: iktatás, kataszter, könyvelés. A jelenlegi rendszer előnye az online programok megbízhatósága, a fejlesztők garanciavállalása, hátránya a különböző szoftverfejlesztők részére fizetendő magas díjfizetési kötelezettség. A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi informatikai rendszerét bérlet keretében biztosítja. A bérleti konstrukció előnye a folyamatos karbantartás, a számítógépes munkaállomások meghatározott időközönként való cseréje, valamint a fejlesztési költségek kiesése. Hátránya a magas díj. A közös önkormányzati hivatalnál kialakított feladatellátás eredménye a gyors kommunikáció, az informatikai eszközök folyamatos, megbízható működtetése. A feladatellátás jelenleg a székhely és a kirendeltségek között megosztott módon történik. Az iktatás, a könyvelés, a kereskedelmi ügyek intézése a hivatal székhelyén történik, az adórendszer használata a székhelyen kívül az Őrtilosi kirendeltségen is megvalósul. A szociális ügyek, hagyatéki ügyek, népesség- és lakcímnyilvántartás a székhely településen és a kirendeltségeken egyaránt elérhető az ügyfelek részére. A feladat elosztás során elsődleges szempont a lakosság kiszolgálása, a szubszidiaritás elve volt. Legfőbb eredmény a közigazgatási, államigazgatási ügyek hatékony és gyors ügyintézése, az ügyintézési út rövidebbé tétele.
A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi informatikai rendszerét (számítógépes munkaállomások, fénymásoló, nyomtató, hálózat) bérli. Az ASP rendszerhez való csatlakozás feltételeihez szükséges saját eszközök nem állnak rendelkezésre. A benyújtott pályázat alapján a multifunkcionális fénymásoló bérlése a továbbiakban is megmaradna a székhely településen, valamint a kirendeltségeken egyaránt. A pályázat megvalósítása során beszerzésre kerülne 7 db számítógépes munkaállomás, monitorral, kártyaolvasóval, szünetmentes egységgel, 1 db laptop, valamint a hozzájuk kapcsolódóan a megfelelő rendszer biztosításához szükséges egyéb eszközök, a munkát segítő multifunkcionális nyomtatók.

A projekt megvalósítása elsősorban szakértők bevonásával történne. Tekintettel a hivatali apparátus létszámára, illetve végzettségére, indokoltnak látjuk külső szakemberek, vállalkozások által biztosított szaktudás igénybevételét. A projektmenedzsment külső projektmenedzseri tapasztalatokkal rendelkező cég bevonásával, a különböző programok adattisztítása a fejlesztő cégekkel való együttműködés során valósulna meg. A szabályozottság kialakítását az információbiztonságról szóló törvény előírásai alapján, az arra jogosítvánnyal rendelkező szakembert biztosító vállalkozással tervezzük elvégezni. Az informatikai eszközök beszerzése az igényekhez leginkább megfelelő rendszer megtervezését követően valósul meg. A pályázat elnyerése esetén az ASP rendszert használó valamennyi munkatárs részt venne a felkészítő előadásokon, az ehhez szükséges utazási költséget szintén a pályázatból kívánjuk fedezni.

A pályázat megvalósítása során szervezetünknek közbeszerzési kötelezettsége nincs.