Ön itt van:

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00003

  • a kedvezményezett neve: ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
  • a projekt címe:  Új Bölcsőde létrehozása Zákányban
  • a szerződött támogatás összege:    137 944 674 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma:  2022.05.29.
  • projekt azonosító száma:  TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00003

 

Projekt bemutatása

Zákány Önkormányzata új bölcsődét hoz létre új építésű épület falain belül, új intézményi szolgáltatással, a felmért szükségletek alapján. Zákány Önkormányzata a tulajdonában lévő ingatlan egy használaton kívüli területén kíván a fejlesztés során teljes értékű új bölcsődét kialakítani, ahol már óvoda is üzemel. Az új intézményi keretek között hiánypótló szolgáltatást vezetünk be. A településen igazoltan 44 fő 3 év alatti gyermek él, és még az idő évben ez a szám elérheti az 50 főt is, így a szolgáltatást biztosítanunk kell. A fejlesztendő településen a három év alatti gyermekek gondozásának, napközbeni ellátásának megoldása a bölcsőde kialakítása és üzemletetése, ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelését.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása – önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján –, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik.
A bölcsőde létrehozása és üzemeltetése, a településen élő, 3 év alatti gyermeket nevelő családok életminőségének javítása, munkába állását segítő szolgáltatás érdekében.
1 db új épület létesítése – figyelembe véve az akadálymentességet, környezettudatosságot, nevelési intézmények magyar előszabványát MSZ24210-1 bölcsődékre vonatkozóan,az energiatakarékosságot és fenntartható építési tevékenységet (komplex akadálymentesítés történik).
Eszköz és bútorzat beszerzés, mely biztosítja a kisgyermekek bölcsődei ellátásához szükséges jogszabályi feltéteknek történő megfelelést, a megfelelő munkakörülményeket.